ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(ESD Long Half Finger Glove) รุ่น CR0401-2
ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(ESD Lint Free Glove) รุ่น CR0401-1
เครื่องแพ็คสุญญากาศ(Table top vacuum packing machine) รุ่น EP260
แผ่นอะครีลิคป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(ESD Acrylic Sheet) รุ่น EP2701
ถุงพีอีป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(ESD PE Bag) รุ่น EP2407
ถุงกันกระแทกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์(ESD Bubble Bag) รุ่น EP2402/3
เครื่องจ่ายเทป(Tape Dispenser) เทปกว้าง 3มม. ถึง 22มม. รุ่น EP-Z-CUT2
เครื่องจ่ายเทป(Tape Dispenser) เทปกว้าง 5มม. ถึง 50มม. รุ่น EP-RT-5000
เครื่องจ่ายเทป(Tape Dispenser) เทปกว้าง 7มม. ถึง 50มม. รุ่น EP-M-1000
เครื่องจ่ายเทป(Tape Dispensor) เทปกว้าง 15มม. ถึง 80มม. รุ่น EP-AT-80B
เครื่องจ่ายเทป(Tape Dispenser) เทปกว้าง 15มม. ถึง 80มม. รุ่น EP-AT-80A
เครื่องจ่ายเทป(Tape Dispenser) เทปกว้าง 7มม. ถึง 55มม. รุ่น EP-AT-55
เครื่องจ่ายเทป(Tape Disprnser) เทปกว้าง 5มม ถึง 30มม รุ่น EP-AT-30
เครื่องจ่ายเทป(Tape Despenser) เทปกว้าง 5มม ถึง 50มม รุ่น EP-A-2000
มาร์คกิ้งเทป(Marking Tape) EP2621
ฉลากอีเอสดี(ESD Label)
อีเอสดีวอร์นิ่งเทป(ESD Warning Tape) กว้าง 48มม รุ่น EP2619
อีเอสดีแพ็คกิ้งเทป(ESD Packing Tape) กว้าง 48มม และ 72มม รุ่น EP2618
เทปติดพื้นแบบอีเอสดี(ESD Floor Marking Tape) กว้าง 48มม และ 72มม รุ่น EP2617
เทปติดพื้นแบบพีวืซี(PVC Floor Marking Tape) กว้าง 50มม และ 70มม รุ่น EP2616
เทปติดพื้น(Floor Marking Tape) กว้าง 48มมx30หลาx0.05มม รุ่น EP2615
อีเอสดีเคลียร์เทป(ESD Clear Tape) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2614
เทปทนความร้อน(Heat Resistant Tape) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2613
อีเอสดีเทป(ESD Tape) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2612
อีเอสดีแพ็คกิ้งเทป(ESD Packing Tape) กว้าง 1 นิ้ว 75หลา รุ่น EP2611
อีเอสดีแคปต่อนเทป(ESD Kapton Tape) กว้่าง 1 - 1200มม รุ่น EP2601
แคปต่อนเทปดอท(Kapton Dotted Tape) รุ่น EP2602
อีเอสดีแคปต่อนเทป(ESD Kapton Tap) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2603
เทปสองด้าน-อีเอสดี(Double Sided Tape-ESD) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2604
อีเอสดีพีอีทีเทป(ESD PET Tape) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2605
อีเอสดีพีอีทีเทป(ESD PET Tape) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2606
อีเอสดีแพ็คกิ้งเทป(ESD Packing Tape) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2607
อีเอสดีพีอีทีเทป(ESD PET Tape) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2608
อีเอสดีเคลียร์เทป(Clear Tape-ESD) กว้าง 0.5 - 1200มม รุ่น EP2609
อีเอสดีกริดเทป(ESD Grid Tape) กว้าง 12,18,24,36 มม รุ่น EP2610
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง(AC/DC Power Supply) 0 to 30Vdc
ไขควงไฟฟ้า (Electric Screwdriver) 0.5~18.0kgf-cm รุ่น B-05,B-10,B-15
ไขควงไฟฟ้าแบบ AC(AC Type Electric Screwdriver) 0.5-40.0kgf-cm รุ่น 3s และ 5s
ไขควงไฟฟ้าแบบความเร็วต่ำ(Low Speed Electric Screwdriver) 0.5-10.0kgf-cm รุ่น TL-3250/TL-4250/TL-5250
ไขควงไฟฟ้า(Electric Screwdriver)ขนาด 2.0-20.0kgf-cm รุ่น TL-6500
ไขควงไฟฟ้า(Electric Screwdriver) ขนาด 0.2-2.5Kgf-cm รุ่น TL-2000/TL-3000
ไขควงไฟฟ้า(Electric Screwdriver) ขนาด 1.0-12.0kgf-cm รุ่น TL-4000/TL-5000
ไขควงไฟฟ้าแบบAC (AC Type Electric Screwdriver) 0.5 - 40kgf-cm รุ่น 3i และ 5i
ไขควงไฟฟ้าแบบอีเอสดี (TL ESD Safe Type Electric Screwdriver)
หลอดไฟแบบตะเกียบแอลอีดี (LED Plug Light) ขนาด 15W รุ่น PET-PL-15E
หลอดไฟแบบตะเกียบแอลอีดี (LED Plug Light) ขนาด 13W รุ่น PET-PL-13E
หลอดไฟแบบตะเกียบแอลอีดี (LED Plug Light) ขนาด 12W รุ่น PET-PL-12E
หลอดไฟแบบตะเกียบแอลอีดี (LED Plug Light) ขนาด 11W รุ่น PET-PL-11E
หลอดไฟแบบตะเกียบแอลอีดี (LED Plug Light) ขนาด 10W รุ่น PET-PL-10E
หลอดไฟแบบตะเกียบแอลอีดี (LED Plug Light) ขนาด 9W รุ่น PET-PL-9E

                   
Sitemap หมวดหมู่