Scroll to Top

บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกี่ยวกับระบบพลังงานทางเลือก ระบบพลังงานสำรอง และดูแลแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานด้านไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์มากว่า 20 ปี และแก้ปัญหาไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาทุกองค์กร ฯลฯ รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 5 ส่วนธุรกิจดังนี้  1. อุปกรณ์พลังงานสำรอง/อุปกรณ์พลังงานทางเลือก  2. เครื่องจักรอุตสาหกรรม 3. อุปกรณ์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เครื่องมือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวัด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้ โทร 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775 Line ID; petcorp, E-mail; panachai09@gmail.com


                       บริษัท ปณชัยอีควิปเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

                         Tel. 0 2190 9365, 08 4388 8598, 08 2494 6775  Fax. 0 2190 9366 

                           E-mail: panachai09@gmail.com 

                          Line ID: petcorp 

 

สินค้าล่าสุด

MEMORY HiCORDER MR6000

MEMORY HiCORDER MR6000

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Pneumatic Ratchet Wrench

Pneumatic Ratchet Wrench

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

AIR RATCHET WRENCH

AIR RATCHET WRENCH

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Mini Twin Hammer Pneumatic Impact Wrench

Mini Twin Hammer Pneumatic Impact Wrench

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP3300 TLV Series Split phase (1-6KW)

EP3300 TLV Series Split phase (1-6KW)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP3300 LV Series (1-6KW)

EP3300 LV Series (1-6KW)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP3000 LV Series (1-4KW)

EP3000 LV Series (1-4KW)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP3000 Series (8-12KW)

EP3000 Series (8-12KW)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP3000 Pro Series (1-6KW)

EP3000 Pro Series (1-6KW)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP3000 Series (1-6KW)

EP3000 Series (1-6KW)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP2000 Tower Series (0.6-10KW)

EP2000 Tower Series (0.6-10KW)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP2000 Rack Series (0.3-1KW)

EP2000 Rack Series (0.3-1KW)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP2000 Pro Series (300-1000W)

EP2000 Pro Series (300-1000W)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

EP1800 Series (2-5KVA)

EP1800 Series (2-5KVA)

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

ตู้พ่นทรายพร้อมถังเก็บฝุ่นในตัว SUMAKE

ตู้พ่นทรายพร้อมถังเก็บฝุ่นในตัว SUMAKE

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

MEMORY HiCORDER MR8740T

MEMORY HiCORDER MR8740T

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Cheap Price Industrial Automatic Screwdriver SD-A series, 0.02 - 1.86 N.m

Cheap Price Industrial Automatic Screwdriver SD-A series, 0.02 - 1.86 N.m

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Economical Screwdriver Electric SD-A series, 0.02 - 4.41 N.m

Economical Screwdriver Electric SD-A series, 0.02 - 4.41 N.m

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Push Start Basic  Electric Screw Driver SD-BA series, 0.01 - 4.9 N.m

Push Start Basic Electric Screw Driver SD-BA series, 0.01 - 4.9 N.m

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

Mini DC Electric Screwdriver SD-BA series,  0.01 - 4.9 N.m

Mini DC Electric Screwdriver SD-BA series, 0.01 - 4.9 N.m

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

DC Electric Screwdriver SD-BC 3Pin series 0.01 - 4.9 N.m

DC Electric Screwdriver SD-BC 3Pin series 0.01 - 4.9 N.m

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

DC Electric Screwdriver SD-BC 8Pin series 0.01 - 4.9 N.m

DC Electric Screwdriver SD-BC 8Pin series 0.01 - 4.9 N.m

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

DC Electric Screwdriver SD-DA series 0.02 - 1.86 N.m

DC Electric Screwdriver SD-DA series 0.02 - 1.86 N.m

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

TM-6 Fasten Stroke Cylinder Equipment

TM-6 Fasten Stroke Cylinder Equipment

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-200~CM-800 Multi Spindle Automatic Screw Feeding and Fastening Machine

CM-200~CM-800 Multi Spindle Automatic Screw Feeding and Fastening Machine

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-100R Spindle Type Automatic Screw Fastening Module

CM-100R Spindle Type Automatic Screw Fastening Module

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-100L Spindle Type Automatic Screw Feeding Module by one cylinder

CM-100L Spindle Type Automatic Screw Feeding Module by one cylinder

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-100S, CM-100G Spindle Type Automatic Screw Feeding Module

CM-100S, CM-100G Spindle Type Automatic Screw Feeding Module

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-INDEX; Index Table Automatic Screw Feeder Fastening System

CM-INDEX; Index Table Automatic Screw Feeder Fastening System

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

CM-TABLE-GANTRY Type XY Table Automatic Screw Fastening Machine

CM-TABLE-GANTRY Type XY Table Automatic Screw Fastening Machine

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท